V naší prodejně dodržujeme platné zákony ČR a proto Vás informujeme že:  

 

Shromažďujeme údaje o firmách co nám dodávají zboží, pouze však ty údaje,

které jsou volně dostupné na stránkách dotyčných firem

a z nich pouze ty , které potřebujeme na další zpracování v daňové evidenci

a pro další objednávku - telefonní číslo + e-mail

 

Rovněž zpracováváme údaje o našich zaměstnancích

a to pouze v rozsahu daném zákonem pro zpracování mezd

a následné odvody na zdravotní pojišťovny,sociální správu a finanční úřad

 

Neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje našich zákazníků

Pokud zákazník dá telefonní číslo skrz informaci o vykrytí objednávky ,

je toto číslo po odeslání SMS či zavolání okamžitě smazáno